Nederlands  / FrançaisMede-oprichter en lid van de

International Sea Cadet Association


 

 

 

 

Lid worden als kader


Zonder de vrijwillge medewerking en inspanningen van volwassenen zou het Koninklijk Marine Kadettenkorps zeker niet zijn wat het nu is.

 

Natuurlijk zijn personen met een maritieme achtergrond van harte welkom maar dit wil niet zeggen dat anderen zich niet op een andere manier kunnen inzetten voor de kadetten.

 

Zo zijn er tal van taken die niet echt maritiem gericht zijn maar zeker noodzakelijk zijn zoals: stockbeheer, keuken, onderhoud, ... Tevens worden deze personen ingewijd in het reilen en zeilen van het nautische.

 

 

 

Ben je ouder dan 18 jaar en zie je het wel zitten om een handje toe te steken bij de opleiding van de kadetten of de werking van het Kadettenkorps, klik dan hier om met een afdeling in je buurt in contact op te komen en te kijken wat de Marinekadetten te bieden heeft.


  * webmaster


Association sans but lucratif - Vereniging zonder winstoogmerk

Siège social - Sociale zetel: Avenue De Broqueville - Broquevillelaan 300 B2 - 1200 Bruxelles - Brussel

© 2005-2015 Koninklijk Marine Kadettenkorps - Corps Royal des Cadets de Marine