Nederlands  / FrançaisMede-oprichter en lid van de

International Sea Cadet Association


 

 

 

 

Organisatie


Algemeen :

Het Koninklijk Marine Kadettenkorps (KMK) bestaat onder de vorm van een VZW die geleid wordt door een “Raad van Bestuur” met aan het hoofd hiervan een “Voorzitter”.

 

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het KMK en zorgt er tevens voor dat alle afdelingen goed samenwerken.

 

Onder de Raad van Bestuur staat de Nationale Staf welke verantwoordelijk is voor de financiën, vorming, administratie, PR en logistiek.

 

De afdelingen, waar de kadetten deel van uitmaken, worden geleid door een afdelingscommandant in samenwerking met zijn Officieren, Onderofficieren en burgermedewerkers.

 

Graden en kentekens :

De leden van het KMK dragen het traditioneel marine uniform met daarop de graden en kentekens van het korps. De leden worden onderverdeeld in vier groepen : Kadetten, Onderofficieren, Officieren en Burgermedewerkers. De Burgermedewerkers dragen geen graad.

 

De kentekens en graden voor de kadetten zijn rood. De kentekens en graden voor de kaderleden zijn goudkleurig.

 

Bovenaan de linker mouw wordt het korpskenteken gedragen.

 

     

 

De Marinekadetten hebben drie departementen met elk hun eigen taken : Dek, Techniek en Algemene dienst.

  Dek Techniek Algemene dienst
Kaderleden
Kadetten

 

Alle leden van het KMK hebben een graad die overeenkomt met hun opgedane kennis en/of anciënniteit.

 

Hieronder vind je een lijst met alle gegevens betreffende de graden. Iedere graad heeft zijn eigen kleur, aanspreektitel en afmeting.

 

Kadetten Onderofficieren Officieren

Scheepsgezel

Tweede Meester

Vierde Luitenant

Kadet

Meester

Derde Luitenant

Kadet Tweede Klas

Eerste Meester

Tweede Luitenant

Kadet Eerste Klas

Eerste Meester Chef

Eerste Luitenant

Kwartiermeester

Oppermeester

Kapitein

 

 

Oppermeester Chef

Groeps Kapitein

 

 

 

 

Commandant

 

De kadetten dragen op hun traditioneel matrozenpak een 'matrozencap' met daarop het 'caplint'.

De onderofficieren en officieren dragen een kepie met daarop hun respectievelijke kokarde.

        

 

Alle figuren op deze pagina zijn eigendom van het Koninklijk Marine Kadettenkorps.

 


  * webmaster


Association sans but lucratif - Vereniging zonder winstoogmerk

Siège social - Sociale zetel: Avenue De Broqueville - Broquevillelaan 300 B2 - 1200 Bruxelles - Brussel

© 2005-2015 Koninklijk Marine Kadettenkorps - Corps Royal des Cadets de Marine