Nederlands  / FrançaisMede-oprichter en lid van de

International Sea Cadet Association


 

 

 

De Marinekadetten:

Een levenservaring


 

Het Koninklijk Marine Kadettenkorps (KMK) is een vereniging die zich tot doel stelt de maritieme geest te bevorderen, meer bepaald de jongeren tussen 9 en 21 jaar (Afdeling Brussel : vanaf 12 jaar) in die zin te vormen door hen nautische kennis bij te brengen. De vereniging wordt bijgestaan door Defensie.

 

 

Het sociale en pedagogische aspect staat op de eerste plaats bij de vorming. De jongeren worden ingewijd in het leven aan boord en leren samen te leven.

 

De vorming van de kadetten wordt op vrijwillige basis door burgers en militairen gegeven. Die leden komen meestal uit het maritieme milieu en kunnen zo hun kennis en ervaring doorgeven aan de jongeren.

 

 

 

Als maritieme jeugdbeweging zijn de activiteiten hoofdzakelijk nautisch: zeilen, roeien, duikinitiatie, varen met motor, s chiemanswerk,

 

 

 

 

 

Wij organiseren ook landactiviteiten : droppings, deathrides, klimmen, oriëntatiemarsen, bivaks,… belangrijke activiteiten om de groepsgeest   te bevorderen bij de kadetten.

 

Wij bieden ook regelmatig internationale activiteiten aan in samenwerking met onze zusterorganisaties uit o.a. Canada, Nederland, Groot-Brittanië, USA, …

 

KOM NAAR ONS TOE EN GA DE UITDAGING AAN

 

  * webmaster

Association sans but lucratif - Vereniging zonder winstoogmerk

Siége social - Sociale zetel: Avenue De Broqueville - Broquevillelaan 300 B2 - 1200 Bruxelles - Brussel

© 2005-2006 Koninklijk Marine Kadettenkorps - Corps Royal des Cadets de Marine