Nederlands  / FrançaisMede-oprichter en lid van de

International Sea Cadet Association


 

 

 

 

Afdeling Brussel


 Afdelingscommandant :

CPT (CRCM) Courtin, Sybille

 

 Contactinformatie :

KMK Brussel

Vilvoordesteenweg 2 B4

1020 Brussel

0477/30.19.57

brussel-bruxelles@cadets-de-MARINE-kadetten.be

 

contact@cadets-marine-bruxelles.be

 

 Afdelingsadres :

Vilvoordesteenweg 2 B4

1020 Brussel

 

 Website :

www.cadets-marine-bruxelles.be

 

 

 

  * webmaster


Association sans but lucratif - Vereniging zonder winstoogmerk

Siège social - Sociale zetel: Avenue De Broqueville - Broquevillelaan 300 B2 - 1200 Bruxelles - Brussel

© 2005-2015 Koninklijk Marine Kadettenkorps - Corps Royal des Cadets de Marine