Nederlands  / FrançaisMede-oprichter en lid van de

International Sea Cadet Association


 

 

 

 

Afdeling Geel


 Afdelingscommandant :

KPT (KMK) Grootaers Dirk

 

 Contactinformatie :

KPT (KMK) Grootaers Dirk

Volmolenstraat 49

2500 Lier

0472/79.61.54

geel@cadets-de-MARINE-kadetten.be

 

info@marinekadetten-geel.be

 

 Afdelingsadres :

Kanaal Bocholt-Herentals

Gebeunt, 2440 Geel

 

 Website :

www.marinekadetten-geel.be

 

 

 

  * webmaster


Association sans but lucratif - Vereniging zonder winstoogmerk

Siège social - Sociale zetel: Avenue De Broqueville - Broquevillelaan 300 B2 - 1200 Bruxelles - Brussel

© 2005-2015 Koninklijk Marine Kadettenkorps - Corps Royal des Cadets de Marine